Executives News

Executives News


THE WORKING GROUP CONFERENCE OF PUBLIC RELATIONS IN DEPARTMENT OF TOURISM, NO. 1/2016

การสัมมนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และมอบนโยบายในการร่วมกันพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับและ ค้นหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน

ตัวแทนนักศึกษาจากประเทศเกาหลีเข้าเยี่ยมชมงานกรมการท่องเที่ยว

การสัมมนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาในการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว

แถลงสถานการณ์และมาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

วันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 157 ปี

ตรวจสอบและจับกุมขบวนการสวมบัตรประชาชนคนไทยประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ประชุมเตรียมการจัดงานมอบเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

แถลงภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยวไตรมาส 2/2559

ประชุมคณะมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

กรมการท่องเที่ยวจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

พิธีและมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาจากทั่วโลกที่เข้าแข่งขันถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 4

พิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ดำเนินการเข้าจับกุมและปิดบริษัท

กระทรวงการท่องเที่ยว จัดพิธีปล่อยตัว 32 ทีมผู้แข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วโลก ลงพื้นที่ลุยภารกิจ 6 วันกับการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นทั่วไทย

ปฐมนิเทศการแข่งขันการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย ภายใต้โครงการเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ครั้งที่ 4

เปิดการสัมมานาวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้จากการศึกษาวิจัยสู่สาธารณชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2560 – 2564

“ปั่นจักรยาน ปลุกป่า” SESSION 3 ACCORDING TO THE PROJECTS TO PROMOTE AND DEVELOP TOURISM GREEN (GREEN TOURISM) IN 2016.

9