กรมการท่องเที่ยวติดตามความคืบหน้าและตรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

18 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยวติดตามความคืบหน้าและตรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ คลองมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม โดยโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำคลองมหาสวัสดิ์ ประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยววัดมหาสวัสดิ์ งานก่อสร้างเรือนแพ ห้องน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดปุรณาวาส การก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ วัดสุวรรณราม และงานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และปรับปรุงอาคารต้อนรับนักท่องเที่ยววัดไร่ขิง