ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
banner

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว (รายชื่อแหล่งท่องเที่ยว แยกตามภาค คลัสเตอร์ ประเภทแหล่งท่องเที่ยว) ประกอบด้วยที่ตั้ง ประวัติ หรือรายละเอียดของแหล่ง แผนที่ เส้นทางการเดินทาง รูปภาพแหล่ง ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว พิกัดภูมิศาสตร์ กิจกรรมในแหล่ง สิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น ระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว http://61.19.236.136:8090/dotr/
;